Ovim se uslovima utvrđuje postupak naručivanja, plaćanja, isporuke te reklamacija proizvoda koji su ponuđeni
na ovim stranicama. Dracomom.ba Internet stranice mogu se koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih
naknada za korištenje, a prema sljedećim uslovima i pravilima.
Trgovac je DracoMom Carriers d.o.o. a kupac je posjetitelj ovih stranica koji popuni elektronsku narudžbu, pošalje je trgovcu
te izvrši plaćanje putem kreditnih kartica ili pouzećem.

NARUČIVANJE
Kupac naručuje proizvod ili proizvode putem elektronskog obrasca narudžbe.
Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronski naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i pošalje
narudžbu.
Sve cijene izražene su u Konvertibilnim markama, uključujući PDV.
Kupac dodatno ima mogućnost prikaza cijena u američkim dolarima te evrima.
Roba se naručuje elektronskim oblikom, pritiskom na određeni proizvod te spremanjem istog u Korpu.
Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac odabere te potvrdi način plaćanja.

PLAĆANJE
Naručeni proizvodi ili usluge plaćaju se online jednom od kreditnih kartica: Mastercard, Maestro ili Visa.

ISPORUKA
Naručeni proizvodi pakuju se na način da tokom uobičajene manipulacije ne budu oštećeni. Prilikom preuzimanja
kupac je dužan provjeriti stanje pošiljke te u slučaju oštećenja odmah reklamirati proizvod dostavljaču(zaposlenom kompanije koja vrši dostavu). Trgovac se odriče svake odgovornosti u vezi oštećenja koja mogu
nastati prilikom dostave.

Ako kupac ne primi robu, ili obavijest o isporuci, nakon što je poslana, u očekivanom vremenu, kupac ima pravo
o tome obavijestiti prodavca kako bi se preduzele radnje pronalaska pošiljke ili kako bi se poslala zamjenska
pošiljka.
Ako kupac odbije primiti robu koju je naručio trgovac ima pravo tražiti od kupca nadoknadu svih troškova koji su
vezani za isporuku.
Trgovac se obvezuje poslati pošiljku kupcu onoga trenutka kada zaprimi potvrdu kojom se odobrava online
transakcija. Nakon zaprimanja te potvrde trgovac se obvezuje poslati pošiljku u roku do 5 (pet) radnih dana.
Nakon što dostavljač (kompanija koja vrši dostavu) zaprimi pošiljku od strane trgovaca, trgovac više nije
odgovoran za daljnji tok isporuke i eventualna kašnjenja, te probleme koji mogu nastati u vezi daljnje
manipulacije i isporuke robe.
Ako kupac umjesto dostave izabere opciju downloada proizvoda, trgovac se obavezuje poslati obavijest isključivo
u obliku elektronske pošte kupcu, na kojoj će se nalaziti linkovi za preuzimanje (download) i uputstva. Nakon
prijema elektronske pošte (obavijesti o preuzimanju) kupac može odmah pristupiti preuzimanju proizvoda.

REKLAMACIJE
Trgovac se obavezuje isporučiti proizvod koji je tehnički ispravan te odgovara opisu proizvoda navedenom na
www.FIRMA.ba. Slika koja ilustruje proizvod na Internet stranici ne mora odgovarati stvarnom izgledu proizvoda,
te kupac ne može reklamirati ovaj segment.
U slučaju tehničke neispravnosti audio zapisa koji su pohranjeni na prenosniku zvuka trgovac preuzima potpunu
odgovornost. U slučaju tehničke neispravnosti, kupac je dužan reklamirati proizvod u roku od 4 (četiri) radna
dana. Nakon što reklamira tehničku neispravnost, kupac je dužan poštom uz dostavnicu, vratiti tehnički
neispravan prenosnik zvuka nakon čega će trgovac u roku od 3(tri) radna dana poslati kupcu zamjenski proizvod,
bez ikakve naknade. U slučaju gore navedenog, kupac nema pravo tražiti povrat novca, već isključivo zamjenski
proizvod.
Trgovac nije odgovoran za eventualna oštećenja i ostale obveze koje se nalaze u domeni dostavljača (preduzeće
koja obavlja poslove dostave proizvoda).
Ako kupac odabere opciju preuzimanja proizvoda te kupac ne bude u mogućnosti obaviti preuzimanje zbog
tehničkih problema uzrokovanih na serveru trgovca, trgovac se obavezuje poslati elektronsku poštu sa novom
mogućnošću za preuzimanje, za što kupac ne snosi nikakve troškove.
U slučaju da kupac niti tada ne bude u stanju obaviti preuzimanje koji je uzrokovan zbog tehničkih problema na
serveru trgovca, kupac je dužan o tome kontaktirati prodajnu službu prodavca koja će ponuditi adekvatno
rješenje koje u sebi neće sadržavati nikakvu naknadu i daljnje troškove od strane kupca. Kupac nema pravo tražiti
povrat novca u ovoj situaciji.

U slučaju da kupac ne može preuzeti proizvod,a tehnički problemi nisu vezani za trgovca, već su uzrokovani od
strane kupca, operatera ili treće osobe trgovac ne snosi nikakvu odgovornost i nije dužan kupcu omogućiti
preuzimanje ili isporuku robe bez naknade.
Kupac je u roku od 5 (pet) radnih dana dužan preuzeti proizvod, nakon toga više neće moći, bez obzira što je
izvršio uplatu, preuzeti proizvod. U ovom slučaju kupac se odriče bilo kakve reklamacije.

ZAŠTITA AUTORSKIH PRAVA
Sva prava izdavača i nosioca programa na snimljenom i štampanom djelu su zadržana.
Izdavač je DracoMom Carriers d.o.o. Kupac se obvezuje da neće neovlašteno umnožavati, izvoditi, koristi za radio difuziju te
prodavati proizvode trgovca niti bilo koji dio tih proizvoda.

UOPŠTE
DracoMom Carriers d.o.o. zadržava pravo na izmjenu ovih uslova i pravila. Sve promjene primijeniće se na korištenje DracoMom.ba stranice. Kupac snosi odgovornost za tačnost i potpunost unesenih podataka prilikom kupovine.
Usluge koje Vam pruža DracoMom Carriers d.o.o. Internet prodavaonica ne uključuje troškove koje snosite koristeći računarsku
opremu i usluge za pristup našim stranicama.DracoMom Carriers d.o.o. nije odgovorna za troškove telefona, Internet prometa
ili bilo koje druge troškove do kojih može doći.
Iako Vam DracoMom Carriers d.o.o. nastoji dati najbolju moguću ponudu usluga, DracoMom Carriers d.o.o. ne može garantovati da će usluge na dracomom.ba odgovarati Vašim potrebama. DracoMom Carriers d.o.o. takođe ne može garantovati da će usluga biti bez grešaka. Ukoliko dođe do greške, molimo Vas da je prijavite našem Kontakt centru ili na e-mail info@dracomom.ba
kako bismo je otklonili na najbrži mogući način.