Prodajno mjesto mora kupcima osigurati mogućnost da ne pristanu na sudjelovanje u
marketinškim akcijama i da ne budu suglasni s davanjem svojih osobnih podataka na korištenje
trećim osobama.

 • * * * Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka
  Obavezujemo se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikupljamo samo nužne,
  osnovne podatke o kupcima / korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informiramo kupce
  o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito dajemo kupcima mogućnost izbora o upotrebi
  njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se
  koriste za marketinške kampanje.
  Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za
  obavljanje posla. Svi naši djelatnici i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite
  privatnosti.

 

 • * * * Personal data gathering and protection statement
  We are committed to provide service of protection of our customer’s personal data in a way that we
  collect only essential basic information about our buyers that are necessary for fulfilling our
  obligations. We also inform our customers about the way we collect information and regularly give
  customers an option about how their information will be used, including the possibility to decide
  whether their name should be included or omitted from the lists used for marketing campaigns.
  All user information are strictly guarded and are available only to the employees who need those
  information for completing the job.
  All our employees and business partners are responsible to follow the principles of confidentiality
  protection.